ABC Travel is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Hieronder zijn de ANVR-reizigersvoorwaarden & de aanvullende reisvoorwaarden van ABC Travel (vanaf 1 juli 2018) te vinden. Ons ANVR certificaat is hier te vinden.

ANVR

ANVRABC Travel (Dutch Caribbean Promotion) (KvK 06075766)  is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

De aanvullende reisvoorwaarden van ABC Travel op de ANVR voorwaarden vind je hieronder. Door het betalen van de aanbetaling bevestig je dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Annuleringskosten voor reizen volgens ANVR:

 • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35%
 • Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Voor meer informatie over de annuleringsvoorwaarden wordt verwezen naar Artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Aanvullende reisvoorwaarden ABC Travel op ANVR voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door ABC Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Hieronder informeren wij u graag over de voorwaarden ten aanzien van reizen van ABC Travel, alles eveneens met effect voor boekingen gemaakt vanaf 1 juli 2018. Op sommige punten, zoals annuleringen door de reiziger en aanbetaling, krijgt ABC Travel zelf de ruimte om de voorwaarden daarbij te bepalen. Voor boekingen van reizen van ABC Travel vanaf 1 juli 2018 gelden onderstaande aanbetalings- en annuleringsvoorwaarden bij boekingen.

Aanbetaling

De aanbetaling door de klant bij boeking van een arrangement zal 15% van de reissom bedragen, tenzij anders bij het reisvoorstel aan u kenbaar gemaakt. Het bedrag zal een week na het ontvangen van de factuur betaald dienen te worden.

Afwijkende annuleringskosten

1. Afwijkende annuleringskosten

 • Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Dit zal vooraf aan u kenbaar gemaakt worden.
 • Indien een vlucht per KLM onderdeel uitmaakt van uw reis dan gelden 100% annuleringskosten vanaf het moment dat uw tickets zijn geprint. Dit gebeurt normaliter 28 dagen voor vertrek, of eerder indien dit vooraf aan u kenbaar is gemaakt.
 • Indien een vlucht per TUIfly onderdeel uitmaakt van uw reis dan gelden vanaf het moment dat de reis aan u is bevestigd 100% kosten bij annulering of wijziging. Klik hier voor de vervoersvoorwaarden van TUIfly.
 • Indien u geen pakketreis boekt, maar alleen accommodatie, dan zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • Bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% of de aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot de aankomst dag (exclusief): de volledige (100%) reissom
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige (100%) reissom.

Herroepingsrecht

Ook is het herroepingsrecht aangepast in die nieuwe ANVR-voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle ANVR leden. De reiziger heeft binnen 24 uur na boeking (indien u minimaal 8 weken voor vertrek boekt) de mogelijkheid te herroepen. De herroepingstermijn van ABC Travel is teruggebracht van 3 werkdagen naar 48 uur (verre bestemmingen). Het is noodzaak om significante wijzigingen of aanvullingen (waaronder herroeping) door ABC Travel onmiddelijk bij u te melden. Voor de exacte informatie omtrent het herroepingsrecht en andere wijzigingen in de ANVR-reisvoorwaarden, kunt u terecht op de website van de ANVR. 

Klik hier voor het bestand met de aanvullende reisvoorwaarden van ABC Travel.

SGR

SGRABC Travel (Dutch Caribbean Promotion) (KvK 06075766) is aangesloten bij SGR (stichting garantiefonds reisgelden). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.


Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u
onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

 

Calamiteitenfonds

CalamiteitenfondsABC Travel (Dutch Caribbean Promotion) (KvK 06075766) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Verantwoord toerisme

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Klachten

Mocht uw reis niet verlopen zoals u mag verwachten, dan neemt u in eerste instantie contact op met onze lokale vertegenwoordiging. De contactgegevens hiervoor vindt u in de reisbescheiden. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt en nemen contact met ons op indien nodig. In het geval dat uw klacht niet ter plaatse naar tevredenheid kan worden opgelost, dan vragen we u uiterlijk binnen 2 maanden na terugkomst in Nederland uw klacht schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Dit mag per email. Zoals de ANVR voorwaarden voorschrijven, zullen we vervolgens binnen 1 maand na ontvangst van uw schrijven reageren op uw klacht.