Privacy Policy

ABC Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. ABC Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat ABC Travel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het opvragen van een offerte, het aanmelden voor de nieuwsbrief of het gebruik van onze Whats app service word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. Via de website wordt niet om betaalgegevens gevraagd, deze informatie zal pas later in het boekingsproces aan bod komen.

Tijdens het boekingsproces kan u gevraagd worden om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn dat ABC Travel uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstreken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van privacy-rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy-toezichthouders. Wanneer u uw gegevens aan ABC Travel verstrekt, vallen uw gegevens onder de AVG.

ABC Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Hieronder vindt u voor welke specifieke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken:

ABC Travel kan vragen naar de volgende persoonsgegevens bij het opvragen van een reisvoorstel:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot uw reis (vertrekdatum, reisgezelschap, bestemming, wensen/interesses)

ABC Travel kan vragen naar de volgende persoonsgegevens voor het definitief boeken van de reis:

 • Voornaam (volgens paspoort)
 • Achternaam (volgens paspoort)
 • Woonplaats
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum

ABC Travel verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend ten behoeven van de volgende doelstellingen:

 • Administratie
 • Verlenen van service (communicatie over reisvoorstel)
 • Leveren van het betreffende reisproduct
 • In de toekomst informeren over reisproducten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Reisvoorstel
 • Boeken van een reis

De persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers van de volgende afdelingen:

 • Administratie
 • Marketing
 • Reserveringen

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Persoonsgegevens worden opgeslagen in ons boekingssysteem, de reserveringenafdeling verwerkt deze informatie.

ABC Travel kan vragen naar de volgende persoonsgegevens bij  het aanmelden van de nieuwsbrief:

 • Voor- en/of Achternaam
 • E-mailadres

ABC Travel verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend ten behoeven van de volgende doelstelling:

 • Informatie verstrekken over reisproducten in de vorm van een nieuwsbrief

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website of via reisvoorstel)

De persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers van de volgende afdelingen:

 • Marketing/Communicatie

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die aan ABC Travel worden verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden uit te kunnen voeren. Om deze gegevens te beschermen en om te laten zien dat beide partijen voldoen aan de wetgeving zijn wij een verwerkingsovereenkomst aangegaan met de desbetreffende partijen. De partijen waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben zijn:

 • 1TIS (One Travel Industry Solution). ABC Travel maakt gebruik van een boekings/reserveringssysteem van 1TIS. Het bedrijf 1TIS heeft toegang tot en verwerken de gegevens die ABC Travel verzameld in het systeem. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens die ABC Travel verzameld voor het aanvragen van een reisvoorstel en bij het boeken van een reis, zoals hierboven specifiek beschreven staat.
 • Airtrade. ABC Travel laat vliegtickets printen bij Airtrade, zij verwerken persoonsgegevens die ABC Travel doorgeeft voor het printen van vliegtickets. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens, zoals hierboven specifiek beschreven staat.

Overige partijen waar wij gegevens aan verstrekken zijn:

 • Mailprogramma’s (versturen van de nieuwsbrief)
 • Reisdienst gerelateerde partijen

Cookies

ABC Travel maakt voor het verzamelen van klikgedrag via Google Analytics gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Klik hier als u meer wilt weten over cookies.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, kunt u dit doen door een mailtje te sturen naar [email protected]

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: [email protected]

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 8 april 2020