REISVOORWAARDEN VÓÓR 1 JULI 2018

ABC Travel is aangesloten bij de ANVR, SGR en het calamiteitenfonds. Hieronder zijn de consumentenvoorwaarden + de aanvullende reisvoorwaarden van ABC Travel vanaf 1 april 2016 te vinden.

ANVR

ANVR logoABC Travel (KvK 06075766) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR consumentenvoorwaarden (reisvoorwaarden en/of boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

De ANVR consumentenvoorwaarden wijzigen voor boekingen gemaakt vanaf 1 februari 2017. De nieuwe voorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond en uiteraard conform de laatste geldende wet- & regelgeving. Hieronder informeren we u graag over deze nieuwe voorwaarden ten aanzien van reizen van ABC Travel, alles eveneens met effect voor boekingen gemaakt vanaf 1 april 2016. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (reisvoorwaarden en/of boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Aanvullende reisvoorwaarden van ABC Travel op de ANVR reisvoorwaarden per 1 april 2016 zijn hieronder te vinden. De navolgende bepalingen zijn door ABC Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen de ANVR en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument te versterken.

Aanvullende reisvoorwaarden ABC Travel op ANVR voorwaarden per 1 april 2016

De ANVR consumentenvoorwaarden wijzigen voor boekingen gemaakt vanaf 1 april 2016. De nieuwe voorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond en uiteraard conform de laatst geldende wet- & regelgeving. Hieronder informeren wij u graag over deze nieuwe voorwaarden ten aanzien van reizen van ABC Travel, alles eveneens met effect voor boekingen gemaakt vanaf 1 april 2016. Op sommige punten, zoals annuleringen door de reiziger en aanbetaling, krijgt ABC Travel zelf de ruimte om de voorwaarden daarbij te bepalen. Voor boekingen van reizen van ABC Travel vanaf 1 april 2016 gelden onderstaande aanbetalings- en annuleringsvoorwaarden bij boekingen, welke per die datum ook worden vermeld in de (nieuwe) Algemene reisvoorwaarden van ABC Travel en alsdan gepubliceerd worden op de website.

Aanbetaling

De aanbetaling door de klant bij boeking van een arrangement zal 15% van de reissom bedragen. Het bedrag zal per omgaande na boeking betaald dienen te worden.

Annuleringskosten

De annuleringskosten voor de reizen van ABC Travel zijn als volgt:

 • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling
 • Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

De uitzonderingen met afwijkende annuleringskosten, zoals thans nog verveld in artikel 12.2 van de huidige ANVR Reisvoorwaarden, blijven als zodanig van kracht (maar dan per 1 april 2016 op basis van de Algemene Reisvoorwaarden van ABC Travel)

2. Afwijkende annuleringskosten

 • Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Dit zal vooraf aan u kenbaar gemaakt worden.
 • Indien een vlucht per KLM onderdeel uitmaakt van uw reis dan gelden 100% annuleringskosten vanaf het moment dat uw tickets zijn geprint. Dit gebeurt normaliter 28 dagen voor vertrek, of eerder indien dit vooraf aan u kenbaar is gemaakt.
 • Indien een vlucht per TUIfly onderdeel uitmaakt van uw reis dan gelden vanaf het moment dat de reis aan u is bevestigd 100% kosten bij annulering of wijziging. Klik hier voor de vervoersvoorwaarden van TUIfly.
 • Indien u geen pakketreis boekt, maar alleen accommodatie, dan zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:- Bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% of de aanbetaling;- Bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;– Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;– Bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot de aankomst dag (exclusief): de volledige (100%) reissom

  – bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige (100%) reissom.

3. Deelannulering

 • Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
 • De reisorganisator doet aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 • Voor de hierboven bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 6 gelden.
 • Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
 • Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

4. Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Herroepingsrecht

Ook is het herroepingsrecht aangepast in die nieuwe ANVR-voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle ANVR leden. De reiziger heeft binnen 24 uur na boeking (indien u minimaal 8 weken voor vertrek boekt) de mogelijkheid te herroepen. De herroepingstermijn van ABC Travel is teruggebracht van 3 werkdagen naar 48 uur (verre bestemmingen). Het is noodzaak om significante wijzigingen of aanvullingen (waaronder herroeping) door ABC Travel onmiddelijk bij u te melden. Voor de exacte informatie omtrent het herroepingsrecht en andere wijzigingen in de ANVR-reisvoorwaarden, kunt u terecht op de website van de ANVR. 

Klik hier voor het bestand met de aanvullende reisvoorwaarden van ABC Travel.

SGR

SGR logoABC Travel (KvK 06075766) is aangesloten bij SGR (stichting garantiefonds reisgelden). U kunt dit controleren door naar de website van SGR te gaan, klik hier. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

calamiteitenfonds logoABC Travel (KvK 06075766) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 

 • (een deel) van uw reissom terugkrijgt indien wij de reis al gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.